Growing Green in 1.5 minuut

video Growing Green in anderhalf minuut

Laatste berichten

Growing Green opgenomen in collectie Beter op de Meter concepten

Growing Green, het renovatieproduct voor de gestapelde bouw is opgenomen in de collectie Beter op de Meter concepten. Donderdag 6 oktober 2016 hebben Hemubo, Rutges Vernieuwt en ERA Contour, Hazenberg en Koopmans overeenstemming bereikt om Growing Green toe te voegen aan de collectie Beter op de Meter concepten. Door toevoeging van Growing Green wordt het aanbod van Beter op de Meter verrijkt met een galerijflatconcept. Naast Growing Green levert Beter op de Meter verduurzamingsconcepten voor eengezinswoningen en portiek-etage woningen. Deel uitmakend van Beter op de Meter zal Growing Green de aankomende periode verder doorontwikkeld en geoptimaliseerd worden in techniek, kwaliteit, kosten en opbrengsten.

Per direct gezocht! Testhuurder met affiniteit voor duurzaamheid

Vorig jaar is een vernieuwd concept gelanceerd op het gebied van duurzame renovatie: Growing Green. Een primeur in Nederland! Niet eerder was het mogelijk om individuele galerijwoningen te verduurzamen. Met de recente Growing Green aanpak in de woning aan de Meermanstraat 36 is dat in technisch opzicht gelukt. Het energielabel is verbeterd van G naar A. De initiatiefnemers zijn benieuwd hoe het gebruik in bewoonde staat bevalt.

De stad als groot laboratorium

Het Algemeen Dagblad, regio Delft van maandag 13 juni 2016 heeft een artikel gepubliceerd over Growing Green als Proeftuin binnen de gemeente Delft.

Growing Green: Maatgesneden concepten klaar voor de toekomst

Woningbeheerders als corporaties en VVE’s staan voor een grote opgave. Vanwege wetgeving, duurzaamheidsoverwegingen en veranderende woonwensen dient een flink deel van het huidige woningbestand voorbereid te worden op de toekomst. En dat betekent veel meer dan de buitenschil inpakken.

De woning van de toekomst is flexibel in te delen, rendabel voor woningbezitters en bewoners en vormt een prettige leefruimte voor gebruikers.
Growing Green biedt: maatgesneden renovatie concepten om woningen klaar voor de toekomst te maken. Grondgebonden woningen maar ook galerij flats. Zowel één woning als een heel blok of een wijk.

Wat is Growing Green?

Growing Green laat duurzaamheid groeien: van een enkele (grondgebonden) woning tot hele woningcomplexen of flats. Slim ontwerpen zorgt voor investeringsvriendelijke en toekomstbestendige woningen. Het concept maakt gebruik van duurzame materialen en kan uitgewerkt worden in verschillende scenario’s. Op complexen als geheel, maar ook binnen de serie van 1.
Growing Green, lage onderhoudskosten hoge toekomstwaarde Growing Green, lage onderhoudskosten hoge toekomstwaarde Growing Green, lage onderhoudskosten hoge toekomstwaarde

Het DNA van Growing Green

Betaalbaar

Betaalbaarheid:

Welke energie besparing: Labelsprong, 0 op de meter of energie genererend én rol van onderhoudskosten.

Van N=1 tot N=heelveel:

Of het gaat om één woning in een gallerijflat, een rijtjeshuis of een heel blok, het Growing Green concept kan op elk type en aantal woningen worden toegepast.

Toekomstbestendig

Kwaliteit: Meetbaar beter

Meten is weten. Daarom worden 5 uitgangspunten worden binnen het Growing Green concept vooraf gemeten in GPR en wordt achteraf getoetst of de aangebrachte verbeteringen minimaal aan de gestelde eisen voldoen:

Meer informatie

Energetisch: Nul op de meter. Dat wil zeggen een situatie waarbij over een jaar gemeten het gebouw gebonden energieverbruik (verwarmen, koelen, warm tapwater en ventileren) van het gebouwd object ten minste nul is.

Duurzaamheid: Life cycle verlenging met minimaal 50 jaar Door aanpassing van bouwkundige en installatietechnische voorzieningen in haar exploitatietermijn en daarmee levenscyclus kan worden verlengd.

Gezondheid: Minimaal nieuwbouw kwaliteit. Door concrete waarden te stellen voor luchtkwaliteit, thermisch comfort en geluid wordt een gezonde woning gegarandeerd.

Gebruikskwaliteit: custom-made, eigentijds en flexibel, de woning (en woonomgeving) zijn en blijven geschikt om alle dagelijkse activiteiten nu en in de toekomst ongehinderd te kunnen uitvoeren.

Bewonerstevredenheid; minimale bewonerstevredenheid van 8,5 (op schaal van 1 - 10). Wordt getoetst op basis van leefstijlen onderzoek.

Voordelen

Het Growing Green concept biedt een flink aantal voordelen voor woningbezitters als woningbouwverenigingen en VVE's:

Investering

Investering en ontwikkeling

 • Economisch rendabel
 • Getrapte investering
 • Beperking risico's
 • Geen dure verhuis-/herplaatsingskosten
 • Beproefd concept
Uitvoering

Uitvoering

 • Op woningniveau
 • Korte bouwtijd
 • Beperking risico's
 • Aanpasbaar aan bestaande situatie
 • Beperking overlast
Gebruik

Gebruik

 • Vergroting bewustwording
 • Verhoging comfort
 • Vergroten woonbeleving
 • Aanpasbaar op individueel niveau
Beheer

Beheer, onderhoud en toekomst- bestendigheid

 • Economisch rendabel
 • Minimalisering van onderhoud
 • Inzicht in prestaties en rendement
 • Toegankelijkheid en vervangbaarheid

Projecten

Growing Green maakt een bestaand appartement weer toekomst- en levensbestendig en dat met tevreden bewoners en een sterk verbeterde energieprestatie! Niet alleen is de woning energetisch verduurzaamd, maar ook zijn het comfort, gezondheid en veiligheid van de woning sterk verbeterd. Niet eerder was er een concept op de markt dat de mogelijkheid biedt om één of meerdere woningen of zelfs een heel gebouw te renoveren (N=1 tot N=X).

Woningcorporatie Woonbron Delft vindt dit project een interessante ontwikkeling en heeft daarom een flatwoning beschikbaar gesteld die als eerste in Nederland volgens het Growing Green concept gerenoveerd zal worden. Naast de partners van consortium Growing Green is er bij de ontwikkeling samengewerkt met TNO en de TU Delft.

Partners

Contact

Wilt u meer weten, documentatie of een afspraak maken om te zien wat Growing Green voor u kan betekenen?

Adres
Telefoon