Thermografisch onderzoek woning levert zichtbaar bewijs prestaties Growing Green-aanpak

3 - 2 - 2016

Delft - In de avond van vrijdag 29 januari is aan de Meermanstraat thermografisch onderzoek verricht naar de Growing Green woning. De volgens de Growing Green-aanpak gerenoveerde woning werd 27 mei 2015 onder grote belangstelling geopend, waarna de woning voor een periode van vijf maanden is gebruikt als modelwoning. Sinds november 2015 wordt de woning, die eigendom is van woningcorporatie Woonbron Delft weer bewoond. Eerder lieten de weersomstandigheden het helaas niet toe een thermografisch onderzoek uit te voeren. Het in januari uitgevoerde onderzoek is een bevestiging van de vooraf gemaakte 'theoretische' doorrekeningen en toont duidelijk dat het appartement ten opzichte van de naastgelegen woningen aanzienlijk minder warmteverlies heeft. Minder warmteverlies betekent een lagere energierekening, maar ook meer wooncomfort voor de huurder. Naast het thermografisch onderzoek wordt er momenteel onderoek verricht naar de binnenmilieukwaliteit en de energetische prestatie van de woning. Naar verwachting volgen medio maart hiervan de eerste resultaten.

 

Deel dit bericht.